Trả lời câu hỏi 5 Bài 21 Trang 131 SGK Lịch sử lớp 11

Giải câu hỏi 5 Bài 21 Trang 131 SGK Lịch sử lớp 11, phần câu hỏi thảo luận Bài 21: Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX.

Đề bài câu hỏi 5 Bài 21 Trang 131 SGK Lịch sử  lớp 11:

Trình bày diễn biến của khởi nghĩa Ba Đình.

Lời giải câu hỏi 5 Bài 21 Trang 131 SGK Lịch sử lớp 11:

Diễn biến

– Xây dựng căn cứ độc đáo: chiến luỹ bằng những sọt tre nhồi rơm trộn bùn, dày 8 -10 mét, trên mặt có các lỗ châu mai, rào kín bằng luỹ tre, cuối cùng là vòng cọc tre vót nhọn cắm quanh chân thành.

– Ngoài căn cứ chính còn có căn cứ Mã Cao.

– Nghĩa quân có khoảng 300 người, hoạt động chủ yếu là chặn đánh các đoàn xe vận tải của địch, các toán lính hành quân qua căn cứ.

– Tháng 12 – 1886, Pháp tập trung quân tấn công vào Ba Đình nhưng thất bại.

– Ngày 06 – 01 – 1887, địch huy động 2500 quân bao vây căn cứ.

Khởi nghĩa thất bại.

(BAIVIET.COM)