Trả lời câu hỏi 5 Bài 21 Trang 104 SGK Lịch sử lớp 7

Giải câu hỏi 5 Bài 21 Trang 104 SGK Lịch sử lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 21: Ôn tập chương IV.

Đề bài câu hỏi 5 Bài 21 Trang 104 SGK Lịch sử lớp 7:

Xã hội thời Lý – Trần và thời Lê sơ có những giai cấp, tầng lớp nào? Có gì khác nhau ?

Lời giải câu hỏi 5 Bài 21 Trang 104 SGK Lịch sử lớp 7:

* Xã hội thời Lý – Trần và thời Lê sơ có những giai cấp, tầng lớp:

– Giai cấp thống trị: vua, địa chủ, quan lại, vương hầu, quý tộc.

– Giai cấp bị trị: Nông dân, tầng lớp thợ thủ công, thương nhân, nông nô, nô tì.

* Điểm khác nhau:

– Thời Lý – Trần: tầng lớp quý tộc vương hầu rất đông đảo, nắm mọi quyền lực, tầng lớp nông nô – nô tì có số lượng lớn, rất đông đảo trong xã hội.

– Thời Lê sơ: tầng lớp nông nô không còn, nô tì giảm dần về số lượng và được căn bản giải phóng vào cuối thời Lê sơ, tầng lớp địa chủ tư hữu phát triển rất mạnh.

(BAIVIET.COM)