Trả lời câu hỏi 5 Bài 20 trang 73 SGK Địa lí lớp 9

Giải câu hỏi 5 Bài 20 Trang 73 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 20: Vùng Đồng bằng sông Hồng.

Đề bài câu hỏi 5 Bài 20 Trang 73 SGK Địa lí lớp 9:

Mật độ dân số cao ở Đồng bằng sông Hồng có những thuận lợi và khó khăn gì cho sự phát triển kinh tế – xã hội?

Lời giải câu hỏi 5 Bài 20 Trang 73 SGK Địa lí lớp 9:

– Thuận lợi:

  • Nguồn lao động dồi dào.
  • Thị trường tiêu thụ rộng lớn.
  • Người dân ở đây có trình độ thâm canh lúa nước, giỏi nghề thủ công, tỉ lệ lao động qua đào tạo tương đôi cao; đội ngũ trí thức, kĩ thuật và công nghệ đông đảo.

– Khó khăn:

  • Bình quân đất nông nghiệp (đặc biệt là đất trồng lúa) hiện ở mức thấp nhất trong cả nước.
  • Tỉ lệ thất nghiệp ở thành thị và thiếu việc làm ở nông thôn cao hơn mức trung bình toàn quốc.
  • Nhu cầu lớn về việc làm, y tế, văn hoá, giáo dục ngày càng cao, đòi hỏi đầu tư lớn.

BAIVIET.COM