Trả lời câu hỏi 5 Bài 20 Trang 105 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 5 Bài 20 Trang 105 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 20: Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỉ X – XV.

Đề bài câu hỏi 5 Bài 20 Trang 105 SGK Lịch sử  lớp 10:

Hãy nhận xét về đời sống văn hóa của nhân dân thời Lý, Trần, Lê

Lời giải câu hỏi 5 Bài 20 Trang 105 SGK Lịch sử lớp 10:

– Đời sống văn hóa của nhân dân thời Lý, Trần, Lê phát triển phong phú và đa dạng.

– Chịu ảnh hưởng của yếu tố bên ngoài song vẫn mang đạm nét dân tộc và dân gian.

(BAIVIET.COM)