Trả lời câu hỏi 5 Bài 2 trang 74 SGK Toán Hình học lớp 12

Giải câu hỏi 5 Bài 2 Trang 74 SGK toán Hình học lớp 12, phần câu hỏi lý thuyết Bài 2: Phương trình mặt phẳng.

Đề bài câu hỏi 5 Bài 2 Trang 74 SGK Toán Hình học lớp 12:

Nếu A = C = 0 và B ≠ 0 hoặc nếu B = C = 0 và A ≠ 0 thì mặt phẳng (α) có đặc điểm gì?

Lời giải câu hỏi 5 Bài 2 Trang 74 SGK Toán Hình học lớp 12:

A = C = 0 và B ≠ 0 ⇒ mặt phẳng (α) // hoặc trùng với (Oxz);

B = C = 0 và A ≠ 0 ⇒ mặt phẳng (α) // hoặc trùng với (Oyz).

(BAIVIET.COM)