Trả lời câu hỏi 5 Bài 2 trang 39 SGK Toán 8 – Tập 2

Giải câu hỏi 5 Bài 2 Trang 39 SGK toán lớp 8 – Tập 2, phần câu hỏi lý thuyết Bài 2: Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân.

Đề bài câu hỏi 5 Bài 2 Trang 39 SGK Toán 8 – Tập 2:

Khi chia cả hai vế của bất đẳng thức cho cùng một số khác không thì sao ?

Lời giải câu hỏi 5 Bài 2 Trang 39 SGK Toán 8 – Tập 2:

– Khi chia cả hai vế của bất đẳng thức cho cùng một số dương: bất đằng thức không đổi dấu

– Khi chia cả hai vế của bất đẳng thức cho cùng một số âm: bất đằng thức đổi dấu

(BAIVIET.COM)