Trả lời câu hỏi 5 Bài 19 Trang 99 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 5 Bài 19 Trang 99 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 19: Những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ở các thế kỉ X – XV.

Đề bài câu hỏi 5 Bài 19 Trang 99 SGK Lịch sử  lớp 10:

Nêu một vài đặc điểm của khởi nghĩa Lam Sơn. So sánh với các cuộc kháng chiến thời Lý, Trần

Lời giải câu hỏi 5 Bài 19 Trang 99 SGK Lịch sử lớp 10:

– Đặc điểm:

+ Từ một cuộc chiến tranh ở địa phương phát triển thành cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc

+ Suốt từ đầu đến cuối cuộc khởi nghĩa, tư tưởng nhân nghĩa được đề cao.

+ Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn có căn cứ kháng chiến.

So sánh:

+ Kháng chiến thời Lý, Trần là chiến tranh bảo vệ độc lập dân tộc. Khởi nghĩa Lam Sơn là giành lại độc lập từ tay nhà Minh.

(BAIVIET.COM)