Trả lời câu hỏi 5 Bài 19 Trang 110 SGK Lịch sử lớp 11

Giải câu hỏi 5 Bài 19 Trang 110 SGK Lịch sử lớp 11, phần câu hỏi thảo luận Bài 19: Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược (Từ năm 1858 đến trước năm 1873).

Đề bài câu hỏi 5 Bài 19 Trang 110 SGK Lịch sử  lớp 11:

Âm mưu của thực dân Pháp khi tấn công Gia Định là gì ?

Lời giải câu hỏi 5 Bài 19 Trang 110 SGK Lịch sử lớp 11:

– Âm mưu của thực dân Pháp khi tấn công Gia Định:

+ Gia Định xa Trung Quốc sẽ tránh được sự can thiệp của nhà Thanh.

+ Xa kinh đô Huế sẽ tránh được sự tiếp viện của triều đình Huế.

+ Chiếm được Gia Định coi như là chiếm được kho lúa gạo của triều đình Huế, gây khó khăn cho triều đình.

+ Đánh xong Gia Định sẽ theo đường sông Cửu Long, đánh ngược lên Campuchia (Cao Miên) làm chủ lưu vực sông Mê Kông.

+ Pháp nhận định “Sài Gòn có triển vọng trở thành trung tâm của một nền thương mại lớn – xứ này giàu sản vật, mọi thứ đều đầy rẫy”. Hơn nữa lúc này người Pháp phải hành động gấp vì tư bản Anh sau khi chiếm Singapore và Hương cảng cũng đang ngấp nghé chiếm Sài Gòn để nối liền cửa biển quan trọng trên.

(BAIVIET.COM)