Trả lời câu hỏi 5 Bài 18 Trang 94 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 5 Bài 18 Trang 94 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 18: Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỉ X – XV.

Đề bài câu hỏi 5 Bài 18 Trang 94 SGK Lịch sử  lớp 10:

Em nghĩ như thế nào về thương nghiệp của nước ta ở các thế kỉ X – XV?

Lời giải câu hỏi 5 Bài 18 Trang 94 SGK Lịch sử lớp 10:

Nội thương và ngoại thương của nước ta đều phát triển

– Nội thương: Các chợ làng, chờ huyện, chợ chùa móc lên ở khắp nơi. Kinh đô Thăng Long trở thành đô thị lớn là trung tâm buôn bán và làng nghề thủ công.

– Ngoại thương: Khá phát triển, tuy nhiên chủ yếu buôn bán với Trung Quốc và các nước Đông Nam Á.

(BAIVIET.COM)