Trả lời câu hỏi 5 Bài 18 Trang 91 SGK Công nghệ lớp 6

Giải câu hỏi 5 Bài 18 Trang 91 SGK Công nghệ lớp 6, phần câu hỏi lý thuyết Bài 18: Các phương pháp chế biến thực phẩm.

Đề bài câu hỏi 5 Bài 18 Trang 91 SGK Công nghệ lớp 6:

Muối nén và muối xổi khác nhau như thế nào ?

Lời giải câu hỏi 5 Bài 18 Trang 91 SGK Công nghệ lớp 6:

Muối nén cần lên men trong thời gian dài, còn muối xổi thì chỉ cần thời gian ngắn.

BAIVIET.COM