Trả lời câu hỏi 5 Bài 18 Trang 84 SGK Lịch sử lớp 7

Giải câu hỏi 5 Bài 18 Trang 84 SGK Lịch sử lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 18: Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh đầu thế kỉ XV.

Đề bài câu hỏi 5 Bài 18 Trang 84 SGK Lịch sử lớp 7:

Em hãy trình bày vắn tắt diễn biến cuộc khởi nghĩa Trần Quý Khoáng.

Lời giải câu hỏi 5 Bài 18 Trang 84 SGK Lịch sử lớp 7:

* Cuộc khởi nghĩa của Trần Quý Khoáng (1409 – 1414)

– Sau khi Đặng Tất, Nguyễn Cảnh Chân chết, con trai của hai ông là Đặng Dung và Nguyễn Cảnh Dị cùng nhiều nghĩa quân bỏ vào Nghệ An, đưa Trần Quý Khoáng lên ngôi vua, lấy hiệu là Trùng Quang đế và phát động khởi nghĩa.

– Cuộc khởi nghĩa phát triển nhanh chóng ở các vùng từ Thanh Hoá vào đến Hoá Châu.

– Giữa năm 1411, quân Minh được tăng viện binh, mở cuộc tấn công vào Thanh Hoá, nghĩa quân rút vào Thuận Hoá.

– Tháng 8-1413, quân Minh đánh vào Thuận Hoá, nghĩa quân tan rã dần. Trần Quý Khoáng, Đặng Dung, Nguyễn Cảnh Dị lần lượt bị bắt. Cuộc khởi nghĩa thất bại.

 BAIVIET.COM