Trả lời câu hỏi 5 Bài 17 Trang 90 SGK Lịch sử lớp 8

Giải câu hỏi 5 Bài 17 Trang 90 SGK Lịch sử lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 17: Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939).

Đề bài câu hỏi 5 Bài 17 Trang 90 SGK Lịch sử lớp 8:

Nêu tác động của khủng hoảng kinh tế đối với nước Đức.

Lời giải câu hỏi 5 Bài 17 Trang 90 SGK Lịch sử lớp 8:

Khủng hoảng kinh tế tàn phá nghiêm trọng nước Đức, để đối phó lại khoa học kĩ thuật và phong trào cách mạng ngày càng dâng cao, giai cấp tư sản cầm quyền ở Đức quyết định đưa Đảng quốc xã lên nắm chính quyền => Ngày 4/1/1933. Hít – le lên làm thủ tướng và ngay sau đó biến nước Đức thành lò lửa chiến tranh.

(BAIVIET.COM)