Trả lời câu hỏi 5 Bài 17 trang 54 SGK Địa lí lớp 6

Giải câu hỏi 5 Bài 17 Trang 54 SGK Địa lí lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 17: Lớp vỏ khí.

Đề bài câu hỏi 5 Bài 17 Trang 54 SGK Địa lí lớp 6:

– Dựa vào bảng các khối khí, cho biết:

+ Khối khí nóng và khối khí lạnh hình thành ở đâu? Nêu tính chất của mỗi loại

+ Khối khí đại dương và khối khí lục địa hình thành ở đây? Nêu tính chất của mỗi loại

Lời giải câu hỏi 5 Bài 17 Trang 54 SGK Địa lí lớp 6:

– Khối khí nóng hình thành ở các vùng vĩ độ thấp, là nơi có nhiệt độ tương đối cao.

– Khối khí lạnh hình thành ở các vùng vĩ độ cao, là nơi có nhiệt độ tương đối thấp.

– Khối khí lục địa hình thành ở các vùng đất liền, có tính chất tương đối khô.

– Khối khí đại dương hình thành ở trên các biển và đại dương, có độ ẩm lớn.

(BAIVIET.COM)