Trả lời câu hỏi 5 Bài 14 Trang 78 SGK Lịch sử lớp 11

Giải câu hỏi 5 Bài 14 Trang 78 SGK Lịch sử lớp 11, phần câu hỏi thảo luận Bài 14: Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939).

Đề bài câu hỏi 5 Bài 14 Trang 78 SGK Lịch sử  lớp 11:

Sự phát triển của cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa quân phiệt của nhân dân Nhật Bản thể hiện ở những điểm nào?

Lời giải câu hỏi 5 Bài 14 Trang 78 SGK Lịch sử lớp 11:

Sự phát triển của cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa quân phiệt của nhân dân Nhật Bản thể hiện ở những điểm:

– Trong những năm 30 của thế kỉ XIX, cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa quân phiệt của nhân dân Nhật diễn ra sôi nổi.

– Do Đảng Cộng sản lãnh đạo.

– Hình thức: Biểu tình, bãi công, thành lập Mặt trận nhân dân.

– Mục đích: phản đối chính sách xâm lược hiếu chiến của chính quyền Nhật

– Làm chậm lại quá trình quân phiệt hóa bộ máy Nhà nước ở Nhật

(BAIVIET.COM)