Trả lời câu hỏi 5 Bài 14 Trang 78 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 5 Bài 14 Trang 78 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 14: Các quốc gia cố đại trên đất nước Việt Nam.

Đề bài câu hỏi 5 Bài 14 Trang 78 SGK Lịch sử lớp 10:

Tóm tắt tình hình văn hóa Cham-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X.

Lời giải câu hỏi 5 Bài 14 Trang 78 SGK Lịch sử lớp 10:

– Thế kỉ IV có chữ viết từ chữ Phạn của Ấn Độ

– Cư dân Cham-pa theo Balamon giáo và Phật giáo

– Ở nhà sàn, ăn trầu cau và hỏa táng người chết.

(BAIVIET.COM)