Trả lời câu hỏi 5 Bài 14 Trang 61 SGK Lịch sử lớp 7

Giải câu hỏi 5 Bài 14 Trang 61 SGK Lịch sử lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (Thế kỉ XIII) – Phần 2.

Đề bài câu hỏi 5 Bài 14 Trang 61 SGK Lịch sử lớp 7:

Em có nhận xét gì về kết quả của cuộc kháng chiến ?

Lời giải câu hỏi 5 Bài 14 Trang 61 SGK Lịch sử lớp 7:

– Lực lượng của địch rất đông gồm 50 vạn quân hùng mạnh bậc nhất thế giới lúc đó, phối hợp đánh từ hai mặt phía bác đánh xuống , phía nam đánh từ Cham-pa lên, tạo thành thế “gọng kìm” bao vây, tiêu diệt quân ta, với quyết tâm cao hòng chiếm được Đại Việt.

– Nhà Trần thực hiện chủ trương :vừa cản giặc vừa rút quân, tránh thế mạnh ban đầu của địch để bảo toàn lực lượng, thực hiện “vườn không nhà trống” để quân Nguyên gặp nhiều khó khăn về lương thảo,chớp thời cơ nhà Trần mở cuộc phản công (5/1285) giành thắng lợi, đánh tan hơn 50 vạn quân Nguyên. Đất nước sạch bóng quân thù.

(BAIVIET.COM)