Trả lời câu hỏi 5 Bài 14 trang 49 SGK Địa lí lớp 8

Giải câu hỏi 5 Bài 14 Trang 49 SGK Địa lí lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 14: Đông Nam Á – đất liền và hải đảo.

Đề bài câu hỏi 5 Bài 14 Trang 49 SGK Địa lí lớp 8:

Nhận xét biểu đồ, lượng mưa của hai địa điểm tại hình 14.2, cho biết chứng thuộc đới, kiểu khí hậu nào? Tìm vị trí các điểm đó trên hình 14.1.

tra loi cau hoi 5 bai 14 trang 49 sgk dia li lop 8 - de bai

Lời giải câu hỏi 5 Bài 14 Trang 49 SGK Địa lí lớp 8:

– Nhận xét biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của hai địa điểm tại hình 14.1 :

+ Nhiệt độ: đều cao quanh năm, ở Y-an-gun có sự chênh lệch 6 – 7º.

+ Lượng mưa: ở Pa-đăng lớn hơn, mưa quanh năm; ở Y-an-gun có mùa mưa qua nhiều (tháng 5 – 9) và mùa mưa ít (tháng 11 – 4 năm sau).

+ Qua đó, có thể suy ra được: PA-đăng ở vùng xích đạo; Y-an-gun ở vùng nhiệt đới gió mùa.

– Vị trí các địa điểm đó trên hình 14.1 (dựa vào hình kí hiệu): Y-an-gua thuộc Mi-an-ma; P – Pa-đăng thuộc In-đô-nê-xi-a.

BAIVIET.COM