Trả lời câu hỏi 5 Bài 13 trang 49 SGK Địa lí lớp 9

Giải câu hỏi 5 Bài 13 Trang 49 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 13: Vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ.

Đề bài câu hỏi 5 Bài 13 Trang 49 SGK Địa lí lớp 9:

Tại sao các hoạt động dịch vụ ở nước ta phân bố không đều?

Lời giải câu hỏi 5 Bài 13 Trang 49 SGK Địa lí lớp 9:

Sự phân bố các hoạt động dịch vụ phụ thuộc chặt chẽ vào phân bố của các đối tượng đòi hỏi dịch vụ, trước hết là phân bố dân cư. Vì vậy, ở các thành phố lớn, thị xã, các vùng đồng bằng là nơi tập trung đông dân cư và nhiều ngành sản xuất cũng là nơi tập trung nhiều hoạt động dịch vụ. Ngược lại, ở các vùng núi, dân cư thưa thớt, kinh tế còn nặng tính chất tư cấp tự túc thì các hoạt động dịch vụ còn nghèo nàn.

BAIVIET.COM