Trả lời câu hỏi 5 Bài 10 Trang 35 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 5 Bài 10 Trang 35 SGK Công nghệ lớp 10, phần Câu hỏi lý thuyết Bài 10: Biện pháp cải tạo và sử dụng đất mặn, đất phèn.

Đề bài câu hỏi 5 Bài 10 Trang 35 SGK Công nghệ lớp 10:

Em hãy cho biết tác dụng của từng biện pháp cải tạo đất phèn.

Lời giải câu hỏi 5 Bài 10 Trang 35 SGK Công nghệ lớp 10:

Tác dụng của các biện pháp cải tạo đất phèn:

– Biện pháp thủy lợi: Rửa mặn, rửa phèn, hạ thấp mạch nước ngầm.

– Bón vôi: Khử chua, làm giảm độc hại của nhôm tự do.

– Bón phân hữu cơ: Tăng độ phì nhiêu của đất.

– Cày sâu, phơi ải: Thúc đẩy nhanh quá trình chua hóa, sau đó dùng nước để rửa phèn.

– Lên luống: Làm cho đất phèn bị hòa tan và trôi xuống rãnh.

(BAIVIET.COM)