Trả lời câu hỏi 5 Bài 1 trang 7 SGK Địa lí lớp 6

Giải câu hỏi 5 Bài 1 Trang 7 SGK Địa lí lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 1: Vị trí, hình dạng và kích thước của Trái Đất.

Đề bài câu hỏi 5 Bài 1 Trang 7 SGK Địa lí lớp 6:

Kinh tuyến đối diện với kinh tuyến gốc là kinh tuyến bao nhiêu độ ?

Lời giải câu hỏi 5 Bài 1 Trang 7 SGK Địa lí lớp 6:

Kinh tuyến đối diện với kinh tuyến gốc là kinh tuyến 180º.

(BAIVIET.COM)