Trả lời câu hỏi 5 Bài 1 trang 6 SGK Toán lớp 7 – Tập 2

Giải câu hỏi 5 Bài 1 Trang 6 SGK Toán lớp 7 Tập 2, phần câu hỏi lý thuyết Bài 1. Thu thập số liệu thống kê, tần số.

Đề bài câu hỏi 5 Bài 1 Trang 6 SGK Toán lớp 7 Tập 2:

Có bao nhiêu số khác nhau trong cột số cây trồng được ? Nêu cụ thể các số khác nhau đó.

Lời giải câu hỏi 5 Bài 1 trang 6 SGK Toán lớp 7 Tập 2:

Có 4 số khác nhau trong cột số cây trồng được. Đó là các số: 35; 30; 28; 50

(BAIVIET.COM)