Trả lời câu hỏi 5 Bài 1 Trang 6 SGK Lịch sử lớp 8

Giải câu hỏi 5 Bài 1 Trang 6 SGK Lịch sử lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 1: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên.

Đề bài câu hỏi 5 Bài 1 Trang 6 SGK Lịch sử  lớp 8:

Vì sao chế độ Cộng hòa ở Anh lại được thay thế bằng chế độ quân chủ lập hiến ?

Lời giải câu hỏi 5 Bài 1 Trang 6 SGK Lịch sử lớp 8:

– Quý tộc liên minh với tư sản lãnh đạo cách mạng, xử tử vau Sác-lơ I, lập nền cộng hòa, mọi quyền hành thuộc về quý tộc mới và tư sản.

– Nhân dân – động lực chính của cách mạng không được hưởng chút quyền lợi gì, nhân dân tiếp tục đấu tranh.

– Để bảo vệ quyền lợi của mình, quý tộc mới và tư sản lại chủ trương khôi phục chế độ quân chủ mà vẫn giữ vững thành quả cách mạng.

 BAIVIET.COM