Trả lời câu hỏi 5 Bài 1 Trang 10 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 5 Bài 1 Trang 10 SGK Công nghệ lớp 11, phần câu hỏi lý thuyết Bài 1: Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật.

Đề bài câu hỏi 5 Bài 1 Trang 10 SGK Công nghệ lớp 11:

Hãy nhận xét một số kích thước ghi ở hình 1.8, cách ghi kích thước nào sai.

tra loi cau hoi 5 bai 1 trang 10 sgk cong nghe lop 11 - de bai

Lời giải câu hỏi 5 Bài 1 Trang 10 SGK Công nghệ lớp 11:

Hình a, d, e, g viết kích thước sai.

(BAIVIET.COM)