Trả lời câu hỏi 4 trang 139 SGK Toán 7 – Tập 1

Giải câu hỏi 4 Trang 139 SGK Toán 7 – Tập 1, phần câu hỏi Ôn tập chương II: Tam giác.

Đề bài câu hỏi 4 Trang 139 SGK Toán 7 – Tập 1:

Phát biểu định nghĩa tam giác cân, tính chất về góc của tam giác cân. Nêu các cách chứng minh một tam giác là tam giác cân.

Lời giải câu hỏi 4 trang 139 SGK Toán 7 – Tập 1:

– Tam giác cân là tam giác có hai cạnh bằng nhau.

– Tính chất: Trong một tam giác cân, hai góc ở đáy bằng nhau

– Các cách chứng minh một tam giác là tam giác cân:

  • Nếu một tam giác có hai góc bằng nhau thì tam giác đó là tam giác cân.
  • Nếu một tam giác có hai cạnh bằng nhau thì tam giác đó là tam giác cân.

(BAIVIET.COM)