Trả lời câu hỏi 4 Ôn tập chương IV trang 52 SGK Toán 8 – Tập 2

Giải câu hỏi 4 Ôn tập chương IV Trang 52 SGK toán lớp 8 – Tập 2, phần câu hỏi lý thuyết Ôn tập chương IV: Bất phương trình bậc nhất một ẩn.

Đề bài câu hỏi 4 Ôn tập chương IV Trang 52 SGK Toán 8 – Tập 2:

Phát biểu quy tắc chuyển vế để biến đổi bất phương trình. Quy tắc này dựa trên tính chất nào của thứ tự trên tập số?

Lời giải câu hỏi 4 Ôn tập chương IV Trang 52 SGK Toán 8 – Tập 2:

Quy tắc chuyển vế: Khi chuyển một hạng tử của bất phương trình từ vế này sang vế kia ta phải đổi dấu của hạng tử đó.

Quy tắc này dựa trên tính chất liên hệ giữa thứ tự và phép cộng trên tập số (sgk trang 36 Toán 8 Tập 2):

Khi cộng cùng một số vào cả hai vế của một bất đẳng thức ta được bất đẳng thức mới cùng chiều với bất đẳng thức đã cho.

(BAIVIET.COM)