Trả lời câu hỏi 4 Ôn tập chương I trang 110 SGK Toán 8 – Tập 1

Giải câu hỏi 4 Ôn tập chương I Trang 110 SGK toán lớp 8 – Tập 1, phần câu hỏi lý thuyết Ôn tập chương I: Tứ giác.

Đề bài câu hỏi 4 Ôn tập chương I Trang 110 SGK Toán 8 – Tập 1:

Phát biểu các tính chất của đường trung bình của tam giác, đường trung bình của hình thang.

Lời giải câu hỏi 4 Ôn tập chương I Trang 110 SGK Toán 8 – Tập 1:

– Đường trung bình của tam giác:

+ Định lí 1: Đường thẳng đi qua trung điểm một cạnh của tam giác và song song với cạnh thứ hai thì đi qua trung điểm cạnh thứ ba.

+ Định lí 2: Đường trung bình của tam giác thì song song với cạnh thứ ba và bằng nửa cạnh ấy.

– Đường trung bình của hình thang:

+ Định lí 3: Đường thẳng đi qua trung điểm của một cạnh bên của hình thang và song song với hai đáy thì đi qua trung điểm cạnh bên thứ hai.

+ Định lí 4: Đường trung bình của hình thang thì song song với hai đáy và bằng nửa tổng hai đáy.

(BAIVIET.COM)