Trả lời câu hỏi 4 bài Ôn tập chương II trang 126 SGK Toán 9 – Tập 1

Giải câu hỏi 4 Ôn tập chương II Trang 126 SGK toán lớp 9 – Tập 1, phần câu hỏi Ôn tập chương II: Đường tròn.

Đề bài câu hỏi 4 Ôn tập chương II Trang 126 SGK Toán 9 – Tập 1:

Chứng minh định lí: Trong các dây của một đường tròn, dây lớn nhất là đường kính.

Lời giải câu hỏi 4 Ôn tập chương II Trang 126 SGK Toán 9 – Tập 1:

Giả sử ta có đường tròn đường kính AB = 2R và một dây CD.

Trong ΔCOD, theo bất đẳng thức tam giác ta có:

CD ≤ OC + CD

=> CD ≤ 2R

=> CD ≤ AB (đpcm)

(BAIVIET.COM)