Trả lời câu hỏi 4 bài Ôn tập chương I trang 92 SGK Toán 9 – Tập 1

Giải câu hỏi 4 Ôn tập chương I Trang 92 SGK toán lớp 9 – Tập 1, phần câu hỏi Ôn tập chương I: Hệ thức lượng giác trong tam giác vuông.

Đề bài câu hỏi 4 Ôn tập chương I Trang 92 SGK Toán 9 – Tập 1:

Để giải một tam giác vuông, cần biết ít nhất mấy góc và cạnh? Có lưu ý gì về số cạnh?

Lời giải câu hỏi 4 Ôn tập chương I Trang 92 SGK Toán 9 – Tập 1:

Để giải một tam giác vuông cần biết hai yếu tố trong đó có ít nhất là một yếu tố cạnh.

(BAIVIET.COM)