Trả lời câu hỏi 4 Bài 9 trang 98 SGK Toán 8 – Tập 1

Giải câu hỏi 4 Bài 9 Trang 98 SGK toán lớp 8 – Tập 1, phần câu hỏi lý thuyết Bài 9 – Hình chữ nhật.

Đề bài câu hỏi 4 Bài 9 Trang 98 SGK Toán 8 – Tập 1:

Cho hình 87:

a) Tứ giác ABDC là hình gì ? Vì sao ?

b) Tam giác ABC là tam giác gì ?

c) Tam giác ABC có đường trung tuyến AM bằng nửa cạnh BC. Hãy phát biểu tính chất tìm được ở câu b) dưới dạng một định lý.

Tra loi cau hoi 4 Bai 9 trang 98 SGK Toan 8 - Tap 1 - De bai

Lời giải câu hỏi 4 Bài 9 Trang 98 SGK Toán 8 – Tập 1:

a) Tứ giác ABDC có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường ⇒ ABDC là hình bình hành

Hình bình hành ABDC có hai đường chéo bằng nhau ⇒ ABDC là hình chữ nhật

b) ABDC là hình chữ nhật ⇒ góc BAC = 90º

⇒ ΔABC là tam giác vuông tại A

c) Định lí: Tam giác có đường trung tuyến ứng với một cạnh bằng nửa cạnh đó thì tam giác đó là tam giác vuông

(BAIVIET.COM)