Trả lời câu hỏi 4 Bài 9 trang 36 SGK Địa lí lớp 9

Giải câu hỏi 4 Bài 9 Trang 36 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 9: Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thủy sản.

Đề bài câu hỏi 4 Bài 9 Trang 36 SGK Địa lí lớp 9:

Hãy cho biết những khó khăn do thiên nhiên gây ra cho nghề khai thác và nuôi trồng thuỷ sản.

Lời giải câu hỏi 4 Bài 9 Trang 36 SGK Địa lí lớp 9:

– Biển động do Bão và gió mùa Đông Bắc

– Môi trường bị suy thoái và nguồn lợi thuỷ sản bị suy giảm khá mạnh.

BAIVIET.COM