Trả lời câu hỏi 4 Bài 9 Trang 30 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 4 Bài 9 Trang 30 SGK Công nghệ lớp 10, phần Câu hỏi lý thuyết Bài 9: Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu, đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá.

Đề bài câu hỏi 4 Bài 9 Trang 30 SGK Công nghệ lớp 10:

Em hãy nêu tác dụng của từng biện pháp cải tạo đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá.

Lời giải câu hỏi 4 Bài 9 Trang 30 SGK Công nghệ lớp 10:

– Làm ruộng bậc thang: Làm giảm độ dốc để hạn chế xói mòn.

– Thêm cây ăn quả: Bảo vệ đất, tăng dinh dưỡng cho đất nếu có cây họ Đậu.

– Biện pháp nông học: Làm giảm độ dốc (canh tác theo đường đồng mức), tăng dinh dưỡng cho đất, giảm chua (bón phân hữu cơ, bón vôi, luân canh,…), trồng cây thành băng dải để bảo vệ đất.

(BAIVIET.COM)