Trả lời câu hỏi 4 Bài 8 Trang 53 SGK Lịch sử lớp 8

Giải câu hỏi 4 Bài 8 Trang 53 SGK Lịch sử lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 8: Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII – XIX.

Đề bài câu hỏi 4 Bài 8 Trang 53 SGK Lịch sử  lớp 8:

Vai trò của khoa học xã hội đối với đời sống xã hội loài người trong các thế kỉ XVIII – XIX.

Lời giải câu hỏi 4 Bài 8 Trang 53 SGK Lịch sử lớp 8:

– Đã phá ý thức hệ phong kiến, tấn công vào nhà thờ.

– Giải thích rõ quy luật vận động của thế giới và thúc đẩy xã hội phát triển.

 BAIVIET.COM