Trả lời câu hỏi 4 Bài 8 trang 28 SGK Địa lí lớp 8

Giải câu hỏi 4 Bài 8 Trang 28 SGK Địa lí lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 8: Tình hình phát triển kinh tế – xã hội ở các nước châu Á.

Đề bài câu hỏi 4 Bài 8 Trang 28 SGK Địa lí lớp 8:

Dựa vào bảng 7.2, em hãy cho biết:

– Tỉ trọng giá trị dịch vụ trong cơ cấu GDP của Nhật Bản, Hàn Quốc là bao nhiêu?

– Mối quan hệ giữa tỉ trọng giá trị dịch vụ trong cơ cấu GDP với GDP theo đầu người của các nước nói trên như thế nào?

tra loi cau hoi 4 bai 8 trang 28 sgk dia li lop 8 - de bai

Lời giải câu hỏi 4 Bài 8 Trang 28 SGK Địa lí lớp 8:

– Trong cơ cấu GDP, tỉ trọng giá trị dịch vụ của Nhật Bản là 66,4%; tỉ trọng giá tị dịch vụ của Hàn Quốc là 54,1%.

– Mỗi quan hệ giữa tỉ trọng giá trị dịch vụ trong cơ cấu GDP với GDP theo đầu người của các nước nói trên:

+ Ở các nước có giá trị dịch vụ cao trong cơ cấu GDP thì giá tị bình quân GDP/người cũng cao.

+ Trái lại, ở các nước có tỉ trọng giá trị dịch vụ thấp trong cơ cấu GDP thì giá trị bình quân GDP/người cũng thấp.

BAIVIET.COM