Trả lời câu hỏi 4 Bài 7 Trang 50 SGK Lịch sử lớp 12

Giải câu hỏi 4 Bài 7 Trang 50 SGK Lịch sử lớp 12, phần câu hỏi thảo luận Bài 7: Tây Âu.

Đề bài câu hỏi 4 Bài 7 Trang 50 SGK Lịch sử  lớp 12:

Nêu những nét chính về tình hình kinh tế và chính trị của Tây Âu trong thập kỷ 90.

Lời giải câu hỏi 4 Bài 7 Trang 50 SGK Lịch sử lớp 12:

Về kinh tế: Từ năm 1994, kinh tế Tây Âu bắt đầu có sự phục hồi và phát triển. Tây Âu vẫn trở thành một trong ba trung tâm kinh tế lớn của thế giới.

Về chính trị – đối ngoại: Tình hình các nước Tây Âu tương đối ổn định. Chính sách đối ngoại của các nước Tây Âu có sự thay đổi sau khi chiến tranh lạnh kết thúc.

(BAIVIET.COM)