Trả lời câu hỏi 4 Bài 7 trang 23 SGK Địa lí lớp 6

Giải câu hỏi 4 Bài 7 Trang 23 SGK Địa lí lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 7: Sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quả.

Đề bài câu hỏi 4 Bài 7 Trang 23 SGK Địa lí lớp 6:

Tại sao hàng ngày, chúng ta thấy Mặt Trời, Mặt Trăng và các ngôi sao trên bầu trời chuyển động theo hướng từ Đông sang Tây?

Lời giải câu hỏi 4 Bài 7 Trang 23 SGK Địa lí lớp 6:

Hằng ngày chúng ta thấy Mặt Trời, Mặt Trăng và các ngôi sao trên bầu trời chuyển động theo hướng từ Đông sang Tây vì Trái Đất đang tự quay từ Tây sang Đông, nên ta thấy Mặt Trời, Mặt Trăng và các ngôi sao chuyển động ngược lại, mọc ở phía Đông và lặn ở phía Tây.

(BAIVIET.COM)