Trả lời câu hỏi 4 Bài 6 trang 21 SGK Sinh học lớp 8

Giải câu hỏi 4 Bài 6 Trang 21 SGK Sinh học lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 6: Phản xạ.

Đề bài câu hỏi 4 Bài 6 Trang 21 SGK Sinh học lớp 8:

Quan sát hình 6-2, hãy xác định:

Tra loi cau hoi 4 Bai 6 trang 21 SGK Sinh hoc lop 8

– Các loại nơron tạo nên một cung phản xạ.

– Các thành phần của một cung phản xạ.

Lời giải câu hỏi 4 Bài 6 Trang 21 SGK Sinh học lớp 8:

– Có 3 loại nơron tạo nên cung phản xạ:

+ Nơron hướng tâm (nơron cảm giác).

+ Nơron trung gian (nơron liên lạc).

+ Nơron li tâm (nơron vận động).

– Thành phần một cung phản xạ gồm:

+ Cơ quan thụ cảm. + 3 nơron (hướng tâm, trung gian, li tâm).

+ Cơ quan trả lời (còn gọi là cơ quan phản ứng). Vậy, cung phản xạ là đường dẫn truyền xung thần kinh từ cơ quan thụ cảm, qua trung ương thần kinh tới cơ quan phản ứng (cơ hoặc tuyến). Tuy nhiên, sau đó cơ quan thụ cảm lại phát xung thần kinh báo về trung ương tình trạng của phản ứng giúp trung ương nhận biết kết quả của phản ứng, để có thể có sự điêu chỉnh cho thích hợp. Thông báo tình trạng phản ứng theo dây hướng tâm về trung ương chính là thông tin ngược.

Như vậy, cơ thể biết được phản ứng đã đáp ứng được yêu cầu trả lời kích thích hay chưa là nhờ thông tin ngược từ cơ quan thụ cảm cũng như thụ quan trong cơ quan phản ứng theo dây hướng tâm về trung ương thần kinh. Nếu chưa dáp ứng được thì trung ương tiếp tục phát lệnh dể điều chỉnh phản ứng theo dây li tâm tới cơ quan trả lời.

Cần lưu ý là ngay ở cơ quan phản ứng cũng có cơ quan thụ cảm gọi là thụ quan trong hay thụ quan cơ khớp. Chính các thụ quan này dã gửi thông tin ngược báo tình trạng phản ứng về trung ương thần kinh để có sự điều chỉnh.

Điều đó chứng tỏ các phản xạ đều được thực hiện theo 1 vòng khép kín, đó là vòng phản xạ.

BAIVIET.COM