Trả lời câu hỏi 4 Bài 58 trang 175 SGK Sinh học lớp 9

Giải câu hỏi 4 Bài 58 Trang 175 SGK Sinh học lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 58Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên.

Đề bài câu hỏi 4 Bài 58 Trang 175 SGK Sinh học lớp 9:

Hãy giải thích vì sao trên vùng đất dốc, những nơi có thực vật bao phủ và làm ruộng bậc thang lại có thể góp phần chống xói mòn đất.

Lời giải câu hỏi 4 Bài 58 Trang 175 SGK Sinh học lớp 9:

Trên vùng đất dốc, những nơi có thực vật bao phủ và làm ruộng bậc thang lại có thể góp phần chống xói mòn đất vì: khi nước chảy va vào cây, thảm mục nên vận tốc chậm lại làm đất hạn chế xói mòn.

BAIVIET.COM