Trả lời câu hỏi 4 Bài 55 Trang 167 SGK Địa lí lớp 7

Giải câu hỏi 4 Bài 55 Trang 167 SGK Địa lí lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 55: Kinh tế châu Âu.

Đề bài câu hỏi 4 Bài 55 Trang 167 SGK Địa lí lớp 7:

Nêu tên một số trung tâm du lịch nổi tiếng ở châu Âu.

Lời giải câu hỏi 4 Bài 55 Trang 167 SGK Địa lí lớp 7:

Một số trung tâm du lịch nổi tiếng ở châu Âu: Pa-ri (Pháp), Luân Đôn (Anh), Vơ-ni-dơ (I-ta-li-a), Tháp nghiêng Pi-da (I-ta-li-a),…

(BAIVIET.COM)