Trả lời câu hỏi 4 Bài 54 trang 164 SGK Sinh học lớp 9

Giải câu hỏi 4 Bài 54 Trang 164 SGK Sinh học lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 54: Ô nhiễm môi trường.

Đề bài câu hỏi 4 Bài 54 Trang 164 SGK Sinh học lớp 9:

Điền nội dung thích hợp vào bảng 54.2 những chất thải rắn gây ô nhiễm mà em thường gặp quanh nơi ở hoặc trên đường tới trường:

Bảng 54.2 : Các chất thải rắn gây ô nhiễm

Tên chất thảiHoạt động thải ra chất thải
– Giấy vụn– Sinh hoạt, sản xuất công nghiệp

Lời giải câu hỏi 4 Bài 54 Trang 164 SGK Sinh học lớp 9:

Bảng 54.2 : Các chất thải rắn gây ô nhiễm

Tên chất thảiHoạt động thải ra chất thải
– Giấy vụn– Sinh hoạt, sản xuất công nghiệp
– Túi nilon– Sinh hoạt, sản xuất
– Nhựa, xốp– Sinh hoạt, sản xuất

(BAIVIET.COM)