Trả lời câu hỏi 4 Bài 51 Trang 154 SGK Địa lí lớp 7

Giải câu hỏi 4 Bài 51 Trang 154 SGK Địa lí lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 51: Thiên nhiên châu Âu.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 51 Trang 154 SGK Địa lí lớp 7:

Quan sát hình 51.1, nhận xét về mật độ sông ngòi ở châu Âu. Kể tên những con sông lớn ở châu Âu. Các sông này đổ vào biển nào?

tra loi cau hoi 4 bai 51 trang 154 sgk dia li lop 7 - de bai

Lời giải câu hỏi 4 Bài 51 Trang 154 SGK Địa lí lớp 7:

– Mật độ sông ngòi ở châu Âu dày đặc.

– Tên những con sông lớn ở châu Âu và biển mà chúng đổ vào:

+ Sông Ê-brơ trên bán đảo I-bê-rich đổ vào Địa Trung Hải.

+ Sông Pô trên bán đảo A-pen-nin (bán đảo I-ta-li-a) đổ vào Địa Trung Hải

+ Sông Đa-nuyp trên bán đảo Ban-căng , sông Đni-ep , sông Đôn đổ vào Biển Đen.

+ Sông Ồ-đơ, sông Vi-xla đổ vào biển Ban-tích.

+ Sông En-bơ, sông Rai-nơ đổ vào biển Bắc.

+ Sông Von-ga đổ ra biển Ca-xpi.

(BAIVIET.COM)