Trả lời câu hỏi 4 Bài 5 Trang 33 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 4 Bài 5 Trang 33 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 5: Trung Quốc thời phong kiến.

Đề bài câu hỏi 4 Bài 5 Trang 33 SGK Lịch sử lớp 10:

Ảnh hưởng của chính sách áp bức dân tộc của triều Thanh đối với sự phát triển của lịch sử Trung Quốc như thế nào?

Lời giải câu hỏi 4 Bài 5 Trang 33 SGK Lịch sử lớp 10:

Các chính sách áp bức dân tộc của triều Thanh làm mâu thuẫn xã hội trở nên gay gắt, các cuộc khởi nghĩa nông dân nổ ra ở khắp nơi làm cho chính quyền nhà Thanh suy yếu. Sự suy yếu của nhà Thanh tạo điều kiện cho các nước phương Tây xâm lược Trung Quốc.

(BAIVIET.COM)