Trả lời câu hỏi 4 Bài 5 trang 15 SGK Toán 8 – Tập 1

Giải câu hỏi 4 Bài 5 Trang 15 SGK toán lớp 8 – Tập 1, phần câu hỏi lý thuyết Bài 5: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp).

Đề bài câu hỏi 4 Bài 5 Trang 15 SGK Toán 8 – Tập 1:

Phát biểu hằng đẳng thức (7) bằng lời.

Lời giải câu hỏi 4 Bài 5 Trang 15 SGK Toán 8 – Tập 1:

Hiệu của lập phương hai biểu thức bằng tích của hiệu hai biểu thức và bình phương thiếu của tổng hai biểu thức đó.

(BAIVIET.COM)