Trả lời câu hỏi 4 Bài 47 Trang 142 SGK Địa lí lớp 7

Giải câu hỏi 4 Bài 47 Trang 142 SGK Địa lí lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 47: Châu Nam Cực – Châu lục lạnh nhất thế giới.

Đề bài câu hỏi 4 Bài 47 Trang 142 SGK Địa lí lớp 7:

Sự tan băng ở châu Nam Cực sẽ ảnh hưởng đến đời sống của con người trên Trái Đất như thế nào?

Lời giải câu hỏi 4 Bài 47 Trang 142 SGK Địa lí lớp 7:

Băng ở Nam Cực tan sẽ làm mực nước biển dâng cao, làm ngập các vùng đất thấp ven biển, nhất là các đồng bằng châu thổ dân .

(BAIVIET.COM)