Trả lời câu hỏi 4 Bài 44 trang 133 SGK Sinh học lớp 9

Giải câu hỏi 4 Bài 44 Trang 133 SGK Sinh học lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 44: Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật.

Đề bài câu hỏi 4 Bài 44 Trang 133 SGK Sinh học lớp 9:

Sự khác nhau chủ yếu giữa quan hệ hỗ trợ và quan hệ đối địch của các sinh vật khác loài là gì?

Lời giải câu hỏi 4 Bài 44 Trang 133 SGK Sinh học lớp 9:

– Quan hệ hỗ trợ là mối quan hệ có lợi (hoặc ít nhất không có hại) cho tất cả các sinh vật.

– Trong quan hệ đối địch, một bên là sinh vật được lợi còn bên kia bị hại, hoặc cả hai cùng bị hại.

(BAIVIET.COM)