Trả lời câu hỏi 4 Bài 41 trang 161 SGK Sinh học lớp 11

Giải câu hỏi 4 Bài 41 Trang 161 SGK Sinh học lớp 11, phần câu hỏi thảo luận Bài 41: Sinh sản vô tính ở thực vật.

Đề bài câu hỏi 4 Bài 41 Trang 161 SGK Sinh học lớp 11:

Nêu những ưu điểm của cành chiết và cành giâm so với cây trồng mọc từ hạt.

Lời giải câu hỏi 4 Bài 41 Trang 161 SGK Sinh học lớp 11:

Ưu điểm của cành chiết và cành giâm so với cây trồng mọc từ hạt:

– Nhân nhanh giống cây trồng và giữ nguyên được tính trạng mong muốn.

– Thời gian cho thu hoạch sản phẩm ngắn vì cây từ cành giâm và cành chiết sớm ra hoa, kết quả.

BAIVIET.COM