Trả lời câu hỏi 4 Bài 40 trang 132 SGK Sinh học lớp 7

Giải câu hỏi 4 Bài 40 Trang 132 SGK Sinh học lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 40: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Bò sát.

Đề bài câu hỏi 4 Bài 40 Trang 132 SGK Sinh học lớp 7:

Nêu đặc điểm chung của Bò sát.

Lời giải câu hỏi 4 Bài 40 Trang 132 SGK Sinh học lớp 7:

– Môi trường sống: đa dạng

– Vảy: Vảy sừng khô, da khô

– Cổ: dài

– Vị trí màng nhĩ: nằm trong hốc tai

– Cơ quan di chuyển: chi yếu, có vuốt sắc nhọn

– Hệ hô hấp: phổi có nhiều vách ngăn

– Hệ tuần hoàn: 3 ngăn có vách ngăn hụt, máu pha

– Hệ sinh dục: có cơ quan giao phối

– Trứng: có màng dai hoặc vỏ đá vôi bao bọc

– Sự thụ tinh: thụ tinh trong

– Nhiệt độ cơ thể: biến nhiệt

BAIVIET.COM