Trả lời câu hỏi 4 Bài 4 Trang 27 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 4 Bài 4 Trang 27 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Tây – Hi Lạp và Rô-ma.

Đề bài câu hỏi 4 Bài 4 Trang 27 SGK Lịch sử lớp 10:

Giá trị nghệ thuật Hi Lạp được thể hiện như thế nào?

Lời giải câu hỏi 4 Bài 4 Trang 27 SGK Lịch sử lớp 10:

Nghệ thuật tạc tượng thần và xây dựng đền thờ thần đạt đến đỉnh cao như tượng thần vệ nữ Mi-lô, lực sĩ ném đá, đền Pac-tê-nông,….

(BAIVIET.COM)