Trả lời câu hỏi 4 Bài 4 Trang 21 SGK Lịch sử lớp 11

Giải câu hỏi 4 Bài 4 Trang 21 SGK Lịch sử lớp 11, phần câu hỏi thảo luận Bài 4: Các nước Đông Nam Á (Cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX).

Đề bài câu hỏi 4 Bài 4 Trang 21 SGK Lịch sử  lớp 11:

Cách mạng năm 1896 ở Phi-lip-pin diễn ra như thế nào?

Lời giải câu hỏi 4 Bài 4 Trang 21 SGK Lịch sử lớp 11:

– Ngày 28-8-1896, Bô-ni-pha-xi-ô phát lệnh khởi nghĩa với khẩu hiệu “Chiến thắng hay là chết!”, được nhân dân hưởng ứng nhiệt liệt. Cách mạng bùng nổ.

– Phong trào kháng chiến chống thực dân lan rộng toàn quần đảo.

– Tại nhiều vùng giải phóng, chính quyền nhân dân do KATIPUNAN lãnh đạo đã được thiết lập, tiến hành chia ruộng đất cho nông dân, tiến tới thành lập nền cộng hòa.

– Sau đó, Bô-ni-pha-xi-ô bị sát hại, KATIPUNAN tan rã (1897). Cách mạng kết thúc.

– Ý nghĩa: Cách mạng năm 1896 ở Phi-lip-pin được coi là cuộc cách mạng mạng tính chất tư sản, chống đế quốc đầu tiên ở Đông Nam Á, đánh dấu sự thức tỉnh của nhân dân Phi-lip-pin trong cuộc đấu tranh giành độc lập.

(BAIVIET.COM)