Trả lời câu hỏi 4 Bài 4 Trang 18 SGK Lịch sử lớp 9

Giải câu hỏi 4 Bài 4 Trang 18 SGK Lịch sử lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 4: Các nước châu Á.

Đề bài câu hỏi 4 Bài 4 Trang 18 SGK Lịch sử lớp 9:

Hãy nêu hậu quả của đường lối “Ba ngọn cờ hồng” và “Đại cách mạng văn hóa vô sản” đối với Trung Quốc thời kì này.

Lời giải câu hỏi 4 Bài 4 Trang 18 SGK Lịch sử lớp 9:

– Nền kinh tế đất nước trở nên hỗn loạn, sản xuất giảm sút, đời sống nhân dân điêu đứng, nạn đói xảy ra khắp nơi.

– Cuộc “Đại cách mạng văn hoá vô sản” đã gây nên tình trạng hỗn loạn trong cả nước và để lại những thảm họa nghiêm trọng trong đời sống vật chất và tinh thần của đất nước và người dân Trung Quốc.

(BAIVIET.COM)