Trả lời câu hỏi 4 Bài 4 Trang 12 SGK Lịch sử lớp 7

Giải câu hỏi 4 Bài 4 Trang 12 SGK Lịch sử lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 4: Trung Quốc thời phong kiến.

Đề bài câu hỏi 4 Bài 4 Trang 12 SGK Lịch sử lớp 7:

Sự suy yếu của xã hội phong kiến Trung Quốc cuối thời Minh – Thanh được biểu hiện như thế nào ?

Lời giải câu hỏi 4 Bài 4 Trang 12 SGK Lịch sử lớp 7:

– Vua quan chỉ biết đục khoét nhân dân để sống xa hoa, trụy lạc.

– Người dân và thợ thủ công không những phải nộp tô thuế nặng nề mà còn bị bắt đi lính, đi phu, xây dựng nhiều công trình đồ sộ, tốn kém như Cổ cung ở Kinh đô Bắc Kinh.

– Nhiều cuộc khởi nghĩa của nông dân nổ ra, chính quyền phong kiến các triều đại Minh – Thanh suy yếu.

(BAIVIET.COM)